DAG VOLGT

Het Scandinavisch Danshuis wil informatie geven over evenementen in Scandinavische volksdans en volksdansmuziek.

Door middel van het geven en organiseren van cursussen, workshops en dansavonden wil het stimuleren tot het dansen van Scandinavische volksdans en het spelen van Scandinavische volksdansmuziek. Deze cursussen, workshops en dansavonden zijn doorgaans op een zaterdagmiddag en -avond vier tot zes keer in een jaar.

Iedereen die weleens wil zien wat dat inhoudt is van harte welkom om eens langs te bij een dansavond.

 

Het Scandinavisch Danshuis is niet een club, vereniging of stichting met een vaste structuur, maar veeleer een wisselende groep enthousiaste mensen, die verspreid wonen over Nederland.

De organisatie berust bij een kleine vaste kern.

Er is ook een website: www.scandinavischdanshuis.nl.